• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Kennispartners

Waardecreatie netwerk is een waarde(n)gedreven  netwerk van professionals waarin  bedrijfskundigen, economen, ARBO deskundigen, organisatie psychologen, HR professionals, coaches, procesbegeleiders, organisatieontwikkelaars en leiderschapsontwikkelaars samenwerken. Zij delen een visie op de waarde van tijd en talent in organisaties en houden zich dagelijks bezig met het toevoegen meer aandacht in bedrijfsprocessen en samenwerking.  De diverse mee-makers in ons netwerk zijn gespecialiseerd in individuele, team en/of  organisatie >>

Maarten de Winter
Maarten de Winter (1962) is een econoom en veranderkundige. Hij is bijna twintig jaar gefascineerd door de vraag hoe samenhangende en integrale organisatieontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Daar heeft hij een rijk pallet van mogelijkheden in ontdekt. Maarten heeft ervaring als eindverantwoordelijke en uiteenopende onderzoeks- en management- en adviesrollen in kennisintensieve organisaties. Diep doorleefde ervaringen in die rollen verklaren zijn belangstelling voor waardecreatie in onze versnellende tijd. Het liefst ondersteunt hij >>
www.maartendewinter.nl
Linkedin Slideshare
Gert Veenhoven
Mijn kracht ligt in het versnellen van de ontwikkeling door het aanbrengen van vorm en structuur. Vaak gaat dit over de samenwerking tussen mensen en de integratie met bedrijfsprocessen en systemen. Ook help ik graag met conceptontwikkeling, organisatieontwikkeling en strategie. Hierbij integreer ik mijn systematische en creatieve manier van denken. Ik stel talent en omgaan met tijd centraal. Het vertrouwen, de creativiteit en het ondernemerschap dat hiermee los komt zorgt voor zowel meer werkplezier als ook betere prestaties. Ik werk vanuit >>
www.systematisch-creatief.nl
Linkedin
Erna van der Weerd
Sinds 1989 adviseur, onderzoeker en trainer voor de ontwikkeling van gezonde werktijden en verantwoorde roosters, gezonde bedrijfsvoering  en een gezonde werkdrukbalans in de sector Zorg en Welzijn. Erna werkt voor de zorg omdat de zorg werkt aan essentiële menselijke waarden. Visie en werkterrein Erna werkt samen met zorgondernemingen en hun medewerkers aan de realisatie van een gezonde balans tussen cliëntvraag, inzet van medewerkers en een verantwoorde bedrijfsvoering. De “positieve psychologie” is haar inspiratiebron, in combinatie >>
AdMova.nl
Linkedin
Marcel van Marrewijk
Drs.  Marcel van  Marrewijk  ondersteunt mensen en organisaties in de transformatie naar effectieve, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken. Dit doet hij als o rganisatie-architect , (waarderend)  onderzoeker ,  trainer ,  spreker  en schrijver. Marcel’s inzichten rusten op een gedegen wetenschappelijke basis en bieden een geïntegreerd, bedrijfskundig perspectief als antwoord op de toenemende complexiteit die professionals en leidinggevenden ervaren. Marcel ontwikkelde een driedimensionaal bedrijfskundig raamwerk, dat hij >>
marcelvanmarrewijk.nl
Linkedin

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014