• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Klanten

 

Onze klanten ervaren problemen met werkdruk in de organisatie en nemen - vaak naar aanleiding van een medewerkersonderzoek - Archimedes in de arm om beter met tijd om te gaan. Wij helpen dan met een programma met duidelijke kop en staart om gelukkiger druk te worden.

Onze klanten zoeken wegen om de eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Wij bieden dan een gesubsidieerd onderzoeks en adviestraject, waarin deze vraag vanuit een duurzaam productief perspectief wordt beantwoord.

Onze klanten zoeken handvaten om strategisch en tegelijkertijd praktisch te ontwikkelen om waardecreatie te vergroten. Dan helpen we hen met een beproefd stappenplan via inspiratie naar inzicht en initiatief. We verankeren de verandering in de systeem- en leefwereld van de organisatie, dus zowel in de bedrijfsprocessen als ook in de cultuur.

We richten ons op alle werknemers, teams, organisaties en organisatieprofessionals die vanuit overzicht en inzicht willen samenwerken aan meer waarde in tijd.

 

 

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014