• Inzicht in tijd

  • Ruimte en perspectief voor prestaties

  • Jouw talent gewaardeerd

  • Gelukkig druk?!

Aandacht voor tijd

In onze organisaties dringt het steeds meer door dat de tijd vraagt om andere manieren van organiseren en besturen. Door de grote snelheid van veranderen en de aanhoudende en toenemende onvoorspelbaarheid zijn snelheid, wendbaarheid, talent en (eigen) verantwoordelijkheid actuele en veelbesproken thema’s in organisaties. Dit gaat gepaard met vragen zoals: “hoe relevant zijn wij voor onze klanten?” en “hoe ondersteunen we medewerkers om topprestaties te leveren”. Maar ook een vraag als “wat kunnen we doen, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt” is top of mind.

In onze visie zijn tijd en tijdbeleving belangrijke thema's in ons leven en in waarde-creatie in de huidige tijd. Twee vragen komen dan centraal te staan: Waarmee kunnen we de tijd van anderen waardevoller maken? En: hoe maken we onze eigen tijd waardevoller? Deze vragen kunnen samenhang in ontwikkeling aanbrengen. Met aandacht voor deze vragen worden de antwoorden die hierboven werden gezocht waardevoller. 

Portfolio
Ons diensten portfolio bestaat uit opleiding en workshops, business support, transitiebegeleiding en lezingen en inspiratiebijeenkomsten. Inhoudelijk zijn deze opgebouwd rond 3 concepten en die in hoge mate geïntegreerd zijn:
-  Creatie van waarde (extern klantperspectief) 
-  Conversie (interne meemaker perspectief)
-  Coherence (het speelveld waarop dit plaatsheeft)

We verbeelden deze inhoud als de 'Knoop van Archimedes'. Door te werken aan balans in tijd ontwikkel je deze drie C's met een samenhangende zienswijze, denkwijze, werkwijze en interventiewijze waarmee je gezond, menselijk en duurzaam productief kunt organiseren. En dat is zowel waardevol voor de medewerkers in organisaties als ook haar klanten.

 

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014