• Inzicht in tijd

 • Ruimte en perspectief voor prestaties

 • Jouw talent gewaardeerd

 • Gelukkig druk?!

Opleiden

Waardecreatienetwerk Archimedes gebruikt instrumenten en werkvormen om aan bewustzijn van tijd te werken. De kennis en gebruiksmogelijkheden daarvan bieden we aan organisatieprofessionals in opleidingen aan. Hieronder zie je een schets uit 2015 van verschillende bedoelingen van die instrumenten. Er zijn zes modules: drie voor operationele, twee voor tactische en één voor strategische interventies. 

Met belangstellenden voeren we een intakegesprek om de behoefte te verkennen. Een greep uit de instrumenten die in de opleiding langskomen en waarin de deelnemer bekwaam wordt gemaakt om toe te passen.

 • Het Werkwijzespel: Een simulatiespel dat deelnemers laat zien dat harder werken vaak leidt tot minder presteren en helpt hierover goed in gesprek te gaan.
 • De Taaktuner: Een zelfreflectie- en dialooginstrument voor medewerkers en teams, dat via overzicht, inzicht en invloed objectieve werkbalans beoogt en leidt tot meer kwali-tijd.
 • Sjoelen met de tijd: Een serious game voor gesprek over de systemen en cultuur in het team, om op basis daarvan de ontwikkelvragen op tafel te krijgen.
 • De Sjoelbakdialoog: Een gestructureerde dialoog op basis van een kaartenset met vragen. Gericht op een systematisch gesprek over de inzet van schaarse tijd en betere afspraken over de organisatie van het werk.
 • Caleidoscoop: Verschillende spiegels, toegepast op een eigen case, vormen een diagnose van het bewustzijn van tijd in de organisatie.
 • Conversiemeter: Een vragenlijstonderzoek gericht op het in kaart brengen van de interventieruimte en transitiepaden naar organisatiekracht. Geeft verwachtingswaarde van ontwikkeling aan.
 • Waardecreatiescan: Een kort onderzoek dat de gebruiker vier persoonlijke en samenhangende vragen voorlegt en het team laat zien waar de hefboom zit.
 • De Tijdgenerator: In opeenvolgende ontwikkelfasen zet je verschillende krachten in voor een transitie naar meer balans, zeggenschap en innovatie in een organisatie.
 • De IJsbergdiagnose: Maak samen met het management een businesscase voor ontwikkeling naar de vloeibare tijd.

 

 

 

Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014