• Inzicht in tijd

 • Ruimte en perspectief voor prestaties

 • Jouw talent gewaardeerd

 • Gelukkig druk?!

http://www.archimedes.nu/uploads/images/leden/thumb_Interventiewijze_1.jpg

Werkdrukbeleid

Eendaagse opleiding voor HR adviseurs

Hoe je ook over werkdruk denkt, een duurzame oplossing ervan heeft veel waarde. Niet alleen omdat werkdruk een oorzaak van verzuim is, ook omdat werkdruk productiviteit vermindert. Er is al een breed aanbod van oplossingsmogelijkheden beschikbaar voor individu en team, maar hoe voer je hierover regie? Hoe bepaal je de effectiviteit ervan? Wat mis je? In deze eendaagse opleiding richten we ons op de doelstellingen, meting van resultaten en sturing op samenhang vanuit een goed gevalideerde methode.

Methode
Steeds meer mensen en organisaties zijn door individualisering en versnellende technologische ontwikkelingen in verandering. De tijd lijkt steeds sneller te gaan. HR biedt medewerkers (vaak onder de vlag van duurzame inzetbaarheid) een breed pallet van mogelijkheden om in hun kracht te blijven en te komen. Een nieuwe methode koppelt de regie hier over aan waardecreatie, vanuit het achterliggend idee dat HR vooral ook samen met de organisatie waarde wil creëren voor klanten. Waardecreatie is een combinatie van:

 • De kwaliteit van het product(en) of de dienst(en) die je organisatie aanbiedt.
 • het draagvlak (de mening dat het product of dienst aansluit op klantwensen) en
 • de beleving van het product of de dienst (aandacht voor wezenlijke maar onuitgesproken behoefte van de klant).

Dit is uitgewerkt in een heldere visie, werkwijze en instrumenten voor waardevol werkdrukbeleid.

Doelgroep
Zoek je inspiratie en concrete tools voor werkdrukbeleid? Ben je iemand met een ontwikkelingsgerichte focus? Dan is dit voor jou een geweldige kans.

Wij bieden je een raamwerk voor werkdrukbeleid dat:

 • interventies vooraf en achteraf op effectiviteit kan evalueren
 • een externe klantgerichte focus heeft
 • een waarderende aanpak kent
 • het talent van medewerkers benut
 • op individueel, team en organisatieniveau handvatten biedt
 • Het potentieel van medewerkers meetbaar vergroot

Dit beleid wordt ondersteund door concrete tools voor medewerkers en leidinggevenden om beter met tijd om te gaan en stress te voorkomen én met tools en kennis voor het voeren van regie over de ontwikkeling.

Programma
Ochtend: de taal van de business

Organisaties hebben als doel om waarde te creëren voor klanten. Waaruit bestaat die waarde in de huidige versnellende tijd? We verkennen het begrip tijd langs drie dimensies: fysieke tijd, sociale tijd en mentale tijd. We bespreken enkele praktijkcases en doen oefeningen om het scherp en dichtbij te brengen.

Een van de belangrijkste energiebronnen van medewerkers is de voldoening die zij putten uit contact met (interne) klanten. We brengen samenhang aan tussen waardecreatie in dit contact en waardevol werkdrukbeleid. We doen dit speels zodat je het overzicht over situatie en context ervaart en voor je ziet.

Je krijgt literatuur en handvatten mee waarmee je de waardecreatie in je eigen organisatie kunt analyseren.

Middag: Sturen op ontwikkeling van duurzame productiviteit

Het doel van waardevol werkdrukbeleid is dat mensen beter in staat zijn hun persoonlijke energie en competenties om te zetten in waardecreatie voor klanten of collega’s. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun vitaliteit, passie en focus. We laten zien hoe de organisatie hen hierbij  op individueel, team en organisatieniveau kan ondersteunen met gezonde, effectieve en betrokken bedrijfsvoering. En met welke informatie je goed kunt sturen op de ontwikkeling van duurzame productiviteit.

Aan het einde van de dag integreren we waardecreatie, eigen verantwoordelijkheid en conversie tot een samenhangend geheel en maken we de opmaat naar een praktische toepassing in de eigen praktijk.

Leermiddelen

Reader met artikelen, Publicatie Gelukkig druk?!, oefeningen, naslagwerk en literatuurverwijzingen, optioneel enkele webinars.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 695,- exclusief b.t.w.

Aanmelding en datum

Datum en locatie worden in onderling overleg gepland. Er kunnen gezien de hoge interactie tussen trainer(s) en deelnemers maximaal 6 deelnemers aan het programma deelnemen.

 

 

 

 

 

 
Anders adviseren

artikel en uitnodiging

Disclaimer | All right reserved Archimedes © Copyright 2014